Denna sida är utvecklad för Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.0 och Opera 9.5 eller senare. Använder du äldre versioner finns risk för att du inte kan använda sidan fullt ut. Användare av Internet Explorer 6.x uppmanas att ladda ned indataanvisningarna i PDF-format då de inbyggda hjälpfunktionerna inte fungerar för den versionen av Internet Explorer. Dessa finns under fliken "Anvisningar".