På denna sida kommer presentationer att läggas upp vart efter. Huvudsakligen med inriktning på användning av Energihuskalkyl, samt med energiråd.

Här kommer också några mer övergripande presentationer att läggas upp som ger motivation och en mer övergripande orientering om energieffektiva byggnader. Först ut är en presentation utarbetad år Stofors kommun i samband med deras Energiseminarium den 14 maj 2009 i samband med visning av Vargbroskolan, en lågenergibyggnad med mycket intressanta egenskaper.

Stofors kommun Energiseminarium den 14 maj 2009.

Bildpresentation 14 maj

Ljudfil 14 maj (mp3, 27 MB):

Bilderna får växlas manuellt efter anvisningar i ljudpresentationen.