Vid konvertering från 1.0 till 2.0

För tidigare registrerad byggnad, kan tidigare PDF-rapport nu ge konstiga värden om inte följande görs (engångsinsats):

Gå in på effektkalkylvärden. Kontrollera att

   rätt ort är vald (eller välja en näraliggande som nu finns tillgänglig)

   att val av konstruktionstyp (halvlätt byggnad etc) är korrekt

   om du tidigare angivit area för golv mot lätt markkonstruktion, så ska den arean nu läggas på raden för: Golv mot platta på mark + krypgrund, liksom dess U-värde.

Om både area med platta på mark och lätt golv förekommer så beräkna själv medel U-värde. Finns annat golv mot uteluft så anges det på egen rad (egendefinierat). (Om du sparar tidigare värde för golv mot lätt markkonstruktion utan att föra över till nästa rad försvinner värdet).

Spara indata genom att välja "beräkna".

Gå in på effektkalkylvärden. Kontrollera att

   att forceringsflöde ur spiskåpa följer den nya anvisningen.

   att horisontalavskärmning följer den nya anvisningen.

Beräkningsresultatet kommer för version 2.0 skilja sig från ver 1.0 genom att indata för hushållsel och innetemperatur nu följer Sveby version 1.0 brukarindata.