Detta beräkningsstöd är öppet för registrerade abonnenter, men också för den som endast vill beräkna byggnadens värmeförlusttal (VFT enligt FEBY18) och då genom att aktivera ”kör demo”.
Beräkning via demoversionen begränsas till värmeförlusttalet och inlagda data kan inte sparas (annat än som utskrift av pdf).
För att kunna logga in måste du ange ditt användarnamn (e-mail) och ditt 8-siffriga lösenord.
 
 
Demoversionen kräver ingen inloggning. Du kan dock ej spara dina byggnader eller kalkyler.