För att kunna logga in måste du vara registrerad (se vänstermenyn) och sedan ange ditt användarnamn (e-mail) och ditt 8-siffriga lösenord. Därmed accepterar du också villkoren för en betalande licens.
För att beräkna byggnadens värmeförlusttal (VFT enligt FEBY18) utan registrering och därmed betalningslicens, välj istället ”kör demo”. Beräkning via demoversionen begränsas till värmeförlusttalet, inlagda data sparas inte (så spara själv via en utskrift av pdf).
Vill du bara testa programmet och hur det passar dig kan du logga in på gratisversionen på lfm30.energihuskalkyl.se. Den är dock begränsad till klimatdata för orter i Skåne, men i övrigt samma funktionalitet. För dig som är registrerad på bägge programmen får du dessvärre separata lösenord att hålla reda på. Din dator kommer sannolikt föreslå det lösenord som användes sist, trots att det är två olika versioner.
 
 
Demoversionen kräver ingen inloggning. Du kan dock ej spara dina byggnader eller kalkyler.