Version 3.0

Energihuskalkyl har från börjat varit anpassad till kriterierna enligt FEBY. Nya kriterier enligt FEBY18 (se feby.se) finns nu framme och har anpassats till Boverkets referensvärden (BEN2) och till de klimatfiler som tagits fram via SVEBY för 1980- 2010 och för DVUT för samma period. Klimatdata har omräknats till månadsdata.

Även vädringsförlusterna enligt BBR, tillägg för ökad ventilation, hantering av el till kyla, fjärrkyla och egen produktion av sol kan nu hanteras.

 

I ver 3.0 kan användaren själv välja viktningstal för olika energislag, så att primärenergitalet för BBR25 och kommande regelförändringar med andra viktningstal kan kalkyleras.

 

Introduktionsfilmer
För att enklare komma igång med Energihuskalkyl finns två inspelade filmer på 5 - 7 minuter under fliken Tips&råd.