Följande svar gäller generellt för alla lågenergihus som ger låga värmeförluster. 

Observera att en hel del information också finns i programmets frågerutor. Dessa finns även sammanställda i indataanvisningarna som finns i dokumentet "Förklaringstexter" som laddas ner under fliken "Frågor och hjälp" på sidan "Energikalkyl" .