Intro om Effektkalkylen

Klistra in länken:      https://youtu.be/eVYe92nEb9Q

eller klicka här: EHK 3.0 Del1

En introduktionsfilm på ca 6 minuter gör det enklare att komma igång. Den går igenom vilka indata som ska lämnas i kalkylen för att beräkna byggnadens värmeförluster och som även krävs för att kunna beräkna årsenergibehovet.

 

Intro om årsenergikalkylen - småhus

 Klistra in länken:        https://youtu.be/pPXohpum_hU

 

eller klicka här EHK 3.0 Del2

En introduktionsfilm på ca 6 minuter som stöd för indata till beräkning av årsenergibehovet.