Intro om Effektkalkylen

Klistra in länken:        http://www.youtube.com/watch?v=3j0I_qPWUMY&feature=youtu.be

En introduktionsfilm på ca 5 minuter för att göra det enklare med att komma igång. Den går igenom vilka indata som ska lämnas i kalkylen för värmeeffektbehovet och som även krävs för att sedan kunna ber'äkna årsenergibehovet.

 

Intro om årsenergikalkylen - småhus

 

Klistra in länken:        http://www.youtube.com/watch?v=x79Gs2Rakgg&feature=youtu.be

En introduktionsfilm på ca 7 minuter de indata som ska lämnas i kalkylen för att beräkna årsenergibehovet.