EHK är ett stöd för ditt arbete att bygga energieffektiva hus.

Vi tar inget ansvar för resultatens rimlighet (uppskattade felavvikelser anges under ”Om EHK-kalkyl”). Resultaten utgör ett beslutsstöd och ger en rimlig bedömning av byggnadens framtida energianvändning, samtidigt som de är beräknade på ett enhetligt och jämförbart sätt, lämpligt att användas då specifika energikrav ställs. Verkliga utfall påverkas av valda indata och dess relevans, av kvalitetsarbetet under byggprocessen, av användarnas beteende, m.fl faktorer. Alla energiberäkningsprogram utgör förenklingar av verkligheten. EHK är utformad och strukturerad så att användarens misstag och subjektiva bedömningar ska minimeras.

Övriga funktioner som utvecklas för att enkelt kunna verifiera byggnadernas verkliga effektförluster efter uppförande, uppföljning och normalisering av årsenergianvändning och energideklarering är f.n. tillgängligt endast för kunder som deltar i utvecklingsarbetet.

För gratisversionen, där man registrerar sig direkt för sin egen byggnad, kommer inte data sparas framöver. Säkra därför att era indata och beräkningsresultat finns dokumenterade genom utskrift av pdf-filen med resultaten.

För demo-versionen sparas inga data alls, men du kan skriva ut resultatet i en pdf-fil.