Frågor och hjälp

För att underlätta inmatningen finns en hel del hjälptexter i programmets frågerutor: (?). Dessa kan man med fördel ladda ner separat och ta del av innan man börja räkna. Ladda ner hjälpfil för indata här; Förklaringstexter.

En hel del av tekniska indata som krävs kan beställas från sin leverantör (utrustning, byggsystem, eller husleverantör). Enklast görs detta genom att skicka över hela eller delar av indatafilen i form av en pdf utskrift.
Ladda ner hjälpfil för indata till småhuskalkyl här.
Ladda ner hjälpfil för indata till flerbostadshuskalkyl här.
Tekniska tips och råd finns under fliken ”Tips och råd”.