Frågor och hjälp

För att underlätta inmatningen finns en hel del hjälptexter i programmets frågerutor: (?)

Kom igång med Energihuskalkyl, se introduktionsfilmerna på vardera 6 minuter.