Välkommen till Energihuskalkyl 3.0

Programmet är anpassad till BBR29/BEN2 och beräknar årsenergi, Um, primärenergital, energiklass, samt värmeförlusttal (effektförlust vid DVUT enligt FEBY18).

2024 har klimatdata uppdaterats till perioden 1990 - 2020 liksom DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur). Detta ger något lägre värden i resultatet för värme och värmeförlusttal jämfört med innan och därför nu juterade resultat för redan inlagda byggnader innan denna revidering. 

 

När ni registrerar er som användare så godkänner ni också datalagringen enligt vår policy och att vi fakturerar er enligt prislistan, se programlicens. 

Registrera er här

 

Inbjuden användare

Ni kan också bli inbjuden som gäst från annan användare. Följ anvisningarna i e-mail-inbjudningen så kan ni registrerar er utan kostnad som inbjuden användare för att räkna på den byggnaden ni bjudits in till.

 

Beräkna värmeförlusttal enligt FEBY18

Det kan ske utan kostnad via demoversionen. Gå direkt till sidan ”Logga in” utan att registrera er och välj "Kör demo". Men då kan ni inte beräkna årsenergi eller spara data annat än via resultatfilen(pdf).

 

Testa hela Energihuskalkyl utan kostnad

Vill ni prova på programmet så kan ni gå in på den kostnadsfria LFM30-kalkylen, men då finns bara klimatorter för Skåne att välja på. (lfm30.energihuskalkyl.se).

 

Varför använda Energihuskalkyl? 
Enkelt och översiktligt beräkningsstöd med programvara och datalagring i ”molnet”. Indataanvisningar och referensvärden integrerade.  

 

Två stödkalkyler för mätuppföljningar

Data inlagda i energikalkylen återanvänds när ni senare lägger in mätdata från uppförd byggnad. Ni kan då mätverifiera årsenergi och värmeförlusttal med dessa två separata stödkalkyler och som normaliserar resultaten till normalt brukande enligt BEN2. Dessa stödkalkyler sparar tid och konsultkostnader jämfört med att konsult ska handberäkna energinormaliseringen eller genomföra nya energiberäkningar.

ROT-investeringar i befintliga byggnader
Detta beräkningsstöd är även ett snabbt och enkelt analysverktyg för att testa olika åtgärdsalternativ. Som underlag för att skapa en programmodell på er byggnad behövs ritningar (areor) och värden på systemdelarnas U-värden. Dessa kan också uppskattas via referensvärden, se rapporten Metoder för besiktning och beräkning, kap 5 Klimatskärm samt dess bilagor. Att bestämma VFT för en befintlig byggnad görs enklast genom mätning av byggnadens energisignatur och kan då användas för att kaibrera beräkningsmodellen innan åtgärdsanalyserna påbörjas.