Varför använda EHK som stöd?

EHK är utformat för att kalkylera såväl effekt- som energikrav för energieffektiva byggnader, allt från passivhus till egna formulerade energikrav.

För en kommun eller byggherre är det möjligt att med EHK både ställa krav och följa upp om byggnaderna uppfyller ställda krav. För den som tar in anbud med ställda energikrav, underlättar EHK att kalkylerna som lämnas in blir jämförbara.

För användaren ger verktyget möjlighet att snabbt och enkelt få besked om kraven klaras i kalkylskedet.

 

Databasen ger möjligheter
Alla indata- för effekt och energikalkylen sparas i en databas (gäller inte Demo-versionen där beräkningsresultaten måste skrivas ut om de ska sparas). Därmed är det möjligt att återkomma till sina beräkningar och steg för steg göra allt bättre beräkningar eller ändra på indata.

Databasen gör det möjligt att senare, när byggnaden är uppförd, revidera kalkylen för de delar där en förändring har genomförts. Det gör det också möjligt att enkelt kalkylera byggnadens förlustfaktor utifrån ett begränsat antal mätdata och förenkla energideklarationsarbetet.

Hur länge data sparas anges i licensavtalet. 

Licens betälles via ehk@ aton.se.