Denna version av EHK, är licensbaserad med en årlig avgift för den som abonnerar på tjänsten och som också betalar ett mindre engångstillägg beroende på antal byggnader som skapas. 

Är du inbjuden till en byggnad kan använda kalkylen direkt efter registrering utan kostnad.

Den som enbart vill beräkna byggnadens värmeförlusttal enligt FEBY18, kan göra det via demoversionen utan att logga in, men via inloggningssidan. Då går det dock inte att spara indata annat än via resultatutskriften.

Vill man testa programmet utan kostnad kan man göra det med "LFM30-kalkylen" men då enbart för Skånska orter som klimatort.