Effekt- och energikalkylen i EHK kan användas av alla. Övriga funktioner som utvecklas för att enkelt kunna verifiera byggnadernas verkliga effektförluster efter uppförande, uppföljning och normalisering av årsenergianvändning och energideklarering är f.n. tillgängligt endast för kunder som deltar i utvecklingsarbetet.

Hur EHK kan användas i byggets olika byggfaser beskrivs närmre i avsnittet ”Byggkontroll”.

Intresserad av att använda EHKs alla möjligheter: kontakta ehk@aton.se, så kontaktar vi er för en offert.