Certifierade byggnader enligt FEBY18
Nästan alla byggnader som certifierats för FEBY12 och FEBY18 har kontrollberäknats med Energihuskalkyl. Du kan hitta dessa byggnader på FEBYs hemsida under fliken Byggda hus.

Vallastaden, Linköpings kommun

Linköpings kommun kräver in dokumentation till byggnadsnämnden i form av pdf-rapporter från Energihuskalkyl för alla de byggnader som uppförs i Vallastaden med sina 100 byggnader. En dokumentation som gör det möjligt att kunna jämföra byggnadernas prestanda, samt att kritiskt granska vilka data som lagts in.

Mätutvärdering genomförd för herrgårdsängen, Västerås
Ett 90-tal småhus i Herrgårdsängen har mätts upp vad gäller effektbehovet den kalla årstiden. Mätdata har lagts in i en mätverifikationsmodul i Energihuskalkyl - effektverifiering för att beräkna avvikelserna för värmeeffektbehovet. Därtill har mätdata på årsdata mätts upp och normaliserats med hjälp av beräkningsstödet i Energihuskalkyl - Energiverifikation.

Resultaten gav en mycket god överensstämmelse i genomsnitt mellan beräknade och faktiskt uppmätta värden. Läs mer: Rapport Herrgårdsängen