Programlicens

Licensen omfattar användning av Energihuskalkyl (EHK) för minst 10 byggnader/enheter och gäller under 5 år.

 I licensen ingår

  • utrymme för dessa byggnader i databas under 5 år, så att dokumentation och uppföljningar i senare skeden underlättas

  • möjlighet att bjuda in fler användare till respektive byggnad så att även de kan lägga in data för byggnaden och få tillgång till beräkningsresultat. Lämpligt om flera ansvarsområden samarbetar (A, K, VVS, etc)

  • möjlighet att verifiera byggnadens effektprestanda (effektmätningsstöd) möjlighet att verifiera byggnadens energiprestanda (normalisering av årsenergianvändning även med avseende på spillvärme från hushållsel och apparater) inklusive en detaljerad anvisning för mätplanering, excelark för mätdatasammanställning och indatasida till EHKs databas som kopplar till byggnadens egenskaper enligt tidigare kalkyler.

  • inledande support för att använda hjälpverktyget

Prislista (exkl moms)

småhus, parhus                       600          kr/byggnad

parhus                                     600          kr/byggnad

flbh, lokaler                             600          kr/byggnad, om Atemp <1000

flbh, lokaler                             600          kr/enhet, om Atemp >1000 m2


Där varje antal enheter är:

1 enhet                                   Atemp < 1000 m2

2 enheter                                Atemp < 2000 m2

3 enheter                                Atemp < 3000 m2

Etc

Lägsta antal byggnader/enheter per licens: 10 st, dvs 6.000 kronor.

Kommunlicenser 

För en kommunlicens (allt byggande inom kommunen) maila ehk @aton.se så kontaktar vi er för specialavtal.